back to Kim Kim Gallery:  shows | artists | news | blog | douglasism | art fairs | channel | misc | video | shop coming soon | bios | contact

Gregory Maass

Interview about Robert Estermann

Clemens Krümmel

"Speech is matter"

 

 

 

Gregory Maass, Ji Yoon Yang, and Douglas Park

Interview at Corner Station